Logo
แจ้งถูกแอบอ้าง และ แสดงตัวตน
การแจ้งถูกแอบอ้าง เป็นเพียงการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการแสดงตัวตนเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อให้ผู้อื่นเห็นถึงการได้มา แสดงหลักฐานว่าท่านคือบุคคลที่มีตัวตนจริง ไม่ใช่มิจฉาชีพ ที่มาแอบอ้าง
การแจ้งนี้จะ ไม่สามารถยืนยันและเป็นข้อสรุปในเชิงกฏหมาย ว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด รวมถึงจะไม่มีผลทางคดีความที่จะมาจาก การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฏหมาย
ข้อมูลแจ้งการถูกแอบอ้าง
Logo
เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบบัญชีผู้ซื้อ/ขายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และป้องกันการโกงออนไลน์สำหรับประชาชน
ติดตามข่าวสาร